Wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Henryka Pobożnego


Szanowni Państwo!

Od wielu lat bractwo modlitwą i działaniami  wspiera inicjatywę wyniesienia na ołtarze księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny.

Dotarła do nas wspaniała informacja dotycząca możliwości rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

W dwuzdaniowym piśmie z 23 czerwca br., skierowanym do JE Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, kard. Angelo Amato – Prefekt Kongregacji do spraw Świętych napisał:

 

„Pismem z dnia 28 stycznia bieżącego roku 2016 Wasza Ekscelencja zapytuje niniejszą Kongregację do Spraw Świętych, czy według Stolicy Świętej cokolwiek uniemożliwia przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego sługi Bożego Henryka II zwanego Pobożnym, wiernego świeckiego, który życie swoje zakończył w 1241 roku.

Po rozpoznaniu sytuacji jest mi miło upewnić Waszą Ekscelencję, że według Stolicy Świętej nic nie stoi temu na przeszkodzie, o ile proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny tegoż sługi Bożego będzie mógł być przeprowadzony z przestrzeganiem wydanych 7 lutego 1983 roku przez niniejszą Kongregację „Norm, które powinni zachowywać biskupi prowadząc sprawy świętych” (Normis servandis in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum).”