Ustanowienie przez Biskupa Legnickiego, postulatora prowadzącego sprawę kanonizacyjną Henryka II Pobożnego


Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski, pismem z 4 maja 2017 r., ustanowił ks. Stanisława Araszczuka postulatorem prowadzącym sprawę kanonizacyjną Sługi Bożego Henryka II Pobożnego.

Tu można się zapoznać z aktem ustanowienia postulatora w języku łacińskim. Poniżej tłumaczenie na język polski.

TŁUMACZENIE: