Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (13 października 2018 r.)


13 października 2018 roku w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy przy ulicy Rataja 23, odbył się kolejny Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego

Porządek Dnia Skupienia Bractwa:

10.00

Msza św. (przewodnictwo i homilia: ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk)

image556

ks. Stanisław Araszczuk

10.50

Konferencja duchowa (ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż)

image559

ks. Bogusław Drożdż

11.10

Przerwa kawowa

11.30

Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa (Stanisław Andrzej Potycz)

image560

Stanisław Andrzej Potycz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50

Konkurs o polskich rycerzach – założenia projektu (Małgorzata Kupiszewska)

image562

Małgorzata Kupiszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

Inne projekty: członkowie honorowi i wspierający Bractwa; odznaka Bractwa; film dokumentalny o Bractwie …

13.00

Dyskusja i sprawy różne

14.00

Obiad

14.30

Zakończenie części zamkniętej (z udziałem członków Bractwa)

16.00

Konferencja pt. „Od Henryka Pobożnego do  rotmistrza Pileckiego”

              (w ramach części otwartej Dnia Skupienia Bractwa)

 

– dr Anna Sutowicz (prelekcja o Henryku Pobożnym)

– red. Małgorzata Kupiszewska (prelekcja o rotmistrzu Witoldzie Pileckim)  

Stanisław Andrzej Potycz (moderator konferencji)

Konferencji można posłuchać pod poniższym linkiem

LINK

17.30

Zakończenie konferencji

 

Krzyż i Orzeł – wiara i ojczyzna

 

Książę Henryk Pobożny i rotmistrz Witold Pilecki – między tymi postaciami jest osiem wieków. Obu jednak łączą pewne cechy, które pozwalają nam wyrysować, przez czas i przestrzeń, łączącą ich linię – linię wartości, za które oddali życie.

Gdy książę Pobożny bił się z Mongołami pod Legnicą, Polski w znaczeniu współczesnym nie było, nie znano pojęcia narodu – istniała jednak pamięć i świadomość królestwa piastowskiego, które w owym czasie stanowiło Polskę, opartą na miłości do kraju, wierności wobec władcy, zjednoczoną ciągle tą samą wiarą katolicką i organizacją kościelną. Książę oddał życie w obronie chrześcijańskiego uniwersum Europy będącej spadkobierczynią rzymskiego cesarstwa i osadzonej na fundamencie katolickiej aksjologii a jednocześnie w obronie Polski i mającego na powrót się jednoczyć państwa i królestwa.

Te dwa elementy składowe odnajdziemy także w postaci drugiego bohatera, rotmistrza Pileckiego: to wierność chrześcijańskim ideałom i niezłomna postawa w walce z wrogiem, nawet wtedy, gdy wydaje się, że o zwycięstwo będzie trudno.

Krzyż i Orzeł – wiara i ojczyzna – te wartości, które tak dobrze oddawało hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” łączą więc rotmistrza z księciem, nawet w tak odległej perspektywie czasowej, jaką jest osiem wieków. W niej właśnie zawierać się może sens samego konkursu – w odkrywaniu tych światłych postaci z naszych dziejów, które własne życie poświęcały dla Ojczyzny i dla wiary, zaś ich patriotyzm oparty był zarówno o miłość do Ojczyzny, jak i o sposób życia kształtowany według ewangelicznych prawd. Odnaleźć tu moglibyśmy i księdza Kordeckiego broniącego Jasnej Góry przed Szwedami, i Pawła Włodkowica walczącego w sporze sądowym z Krzyżakami w trakcie soboru w Konstancji, i św. Andrzeja Bobolę, i Romualda Traugutta, i księdza Skorupkę i gen. Fieldorfa-Nila.

Być może poszukiwanie i odkrywanie bohaterów mniej znanych, niewypełniających kart podręczników, byłoby dodatkową wartością konkursu. Jego podstawą natomiast powinna być pogłębiona refleksja dotycząca postaw polskich bohaterów, dokonywanych przez nich wyborów, i wartości którym byli wierni. Od Pobożnego do Pileckiego – znamienity się tu pojawia korowód pięknych postaci, pięknych wiarą, odwagą, poświęceniem i miłością. Miłością do Boga i Ojczyzny.

 

Serdecznie pozdrawiam,

żałując iż obowiązki nie pozwoliły mi być z Państwem w tak kochanej przez mnie Legnicy.

 

Tomasz Łysiak

tekst odczytany podczas konferencji „Od Henryka Pobożnego do  rotmistrza Pileckiego” (13.10.2018) przez S. A. Potycza

 

 

Zdjęcia z dnia skupienia można obejrzeć w galerii. GALERIA