Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (16 lutego 2019 r.)


16 lutego 2019 w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 23 odbył się kolejny Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego.

Porządek Dnia Skupienia Bractwa:

10.00.

Msza św. (przewodnictwo i homilia: ks. dr Mariusz Majewski – członek Bractwa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45.

Konferencja duchowa (ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż – kapelan Bractwa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.

Przerwa kawowa.

11.30. 

Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa (Stanisław Andrzej Potycz).

11.50. 

Konkurs na plakat „Herosi wiary – od Henryka Pobożnego do  rtm. Witolda Pileckiego” – stan aktualny projektu (Małgorzata Kupiszewska).

12.15.

Walne Zebranie Bractwa Henryka Pobożnego

  1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Bractwa za 2018 r.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Kapituły Bractwa za 2018 r.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Bractwa za 2018 r.
  6. Udzielenie absolutorium Kapitule Bractwa za 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Członków Honorowych Bractwa.
  8. Sprawy różne. 

13.15. 

Dyskusja.

13.45. 

Wspólny posiłek.

14.30. 

Dyskusja (c.d.).

 

Po zakończeniu Dnia Skupienia Bractwa jego przedstawiciele udali się pod pomnik św. Jana Pawła II w Legnicy, gdzie złożyli – w dniu pogrzebu b. premiera Jana Olszewskiego – wieniec z tekstem na szarfie: Śp. Janowi Olszewskiemu, Wielkiemu Polakowi, Mężowi Stanu – z wdzięcznością Bractwo Henryka Pobożnego.  Więcej informacji pod poniższymi linkami:

LINK 1

LINK2

 

Zdjęcia z dnia skupienia można obejrzeć w galerii. GALERIA