Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (01 lutego 2020 r.)


1 lutego 2020 roku w Legnicy przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 odbyło się kolejne spotkanie Bractwa Henryka Pobożnego.

Porządek Dnia Skupienia Bractwa:

10.00. Msza św. (kaplica św. Józefa; przewodnictwo i homilia: o. Damian Stachowicz OFM ).

o. Damian Stachowicz OFM
Homilia: o. Damian Stachowicz OFM

10.45. Przerwa kawowa.

11.00. Informacja o aktualnej sytuacji Bractwa (Stanisław Andrzej Potycz).

11.30. Posiedzenie Kapituły Bractwa.

11.45. Projekty: „Nagroda im. Henryka Pobożnego” (Tomasz Łysiak) i „Herosi wiary – od Henryka Pobożnego do  rtm. Witolda Pileckiego” (Stanisław Andrzej Potycz).

12.45. Walne Zebranie Bractwa Henryka Pobożnego

  1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Bractwa za 2019 r.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Kapituły Bractwa za 2019 r.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Bractwa za 2019 r.
  6. Udzielenie absolutorium Kapitule Bractwa za 2019 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Członków Honorowych Bractwa.
  8. Wybór przewodniczącego Kapituły Bractwa.
  9. Wybór członków Kapituły Bractwa.
  10. Sprawy różne.

13.30. Wspólny posiłek.

14.00. Walne Zebranie Bractwa Henryka Pobożnego – c.d.

14.30. Sprawy różne.

14.45. Konferencja duchowa (ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż – kapelan Bractwa).

ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż – kapelan Bractwa
Konferencja duchowa

15.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W galerii można obejrzeć zdjęcia z dnia skupienia.