Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (20 czerwca 2020 r.)


20 czerwca 2020 r. w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy odbył się kolejny Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego. Najważniejszym jego punktem była uroczysta Msza święta, podczas której wręczono tytuły Honorowego Członka Bractwa bp. Markowi Mendykowi i bp. Włodzimierzowi Juszczakowi.

Msza święta z wręczeniem tytułów Honorowego Członka Bractwa

Zgodnie z § 5 statutu Bractwa: „Dzień 9 kwietnia, w którym Henryk Pobożny poniósł śmierć, stanowi dla sióstr i braci Bractwa szczególną okazję do modlitwy i celebracji uroczystej Eucharystii”. Dlatego zawsze w okolicach tej daty członkowie Bractwa uczestniczą w uroczystej Eucharystii. W tym roku nie było to możliwe w kwietniu, z uwagi na pandemię koronawirusa. Dlatego ustalono, że uroczysta Msza św. zostanie odprawiona 20 czerwca 2020 r., kilka dni przed 755. rocznicą śmierci Patronki Bractwa księżnej Anny Śląskiej, która zmarła 23 czerwca 1265 r.

Msza św. została odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, a koncelebransami byli: bp Stefan Cichy – Biskup Senior Diecezji Legnickiej, bp. Włodzimierz Juszczak oraz członkowie Bractwa: ks. Stanisław Araszczuk, ks. Bogusław Drożdż, ks. Marian Kopko, o. Damian Stachowicz OFM, a także ks. Paweł Kilimnik – sekretarz bp. M. Mendyka i ks. Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

Homilię wygłosił bp Marek Mendyk. Przypomniał w niej historię proroka Jeremiasza i czasy, gdy głosił on i zachęcał do przedkładania wartości ducha ponad wartości ciała:

– Wartości ducha – one stanowią o naszym człowieczeństwie. One stanowią o jego bogactwie, niezwykłej sile, którą może posiadać człowiek. A wartości ciała? Choć są ważne i potrzebne, to są jednak tylko środkiem do wypracowywania wartości ducha. Wiemy, jak łatwo to mówić, kiedy sam jestem syty, mam pracę, dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa. Dużo trudniej tego słuchać, kiedy spotykamy głodne dzieci, gdy kończą się środki do życia i mimo różnych udogodnień przychodzi z trudem zapłacenie czynszu czy wykupienie lekarstw. Ale jeśli w tej dramatycznej sytuacji pragniemy miłości, mamy w sobie oparcie, a nad gniewem stawiamy łagodność, wyrozumiałość i życzliwość – gdy wartości ducha nie zginą – można przetrwać najtrudniejsze dni i miesiące.

Wśród wezwań modlitwy wiernych (odczytanych przez ks. Bogusława Drożdża – kapelana Bractwa) były intencje o wyniesienie na ołtarze księcia Henryka II Pobożnego oraz za członków Bractwa. 

Po Komunii świętej nastąpiło wręczenie tytułu Honorowego Członka Bractwa biskupom Markowi Mendykowi i Włodzimierzowi Juszczakowi. Powody nadania im tytułu przedstawił przewodniczący Kapituły Bractwa wskazując, że Bractwo doceniło w ten sposób dotychczasowe działania biskupów wspierające jego działalność, w tym zmierzające do wyniesienia na ołtarze Henryka Pobożnego i podał przykłady takich działań. Odczytał także listy gratulacyjne minister Marzeny Machałek (Sekretarz Stanu w MEN i poseł na Sejm RP) do biskupów Marka i Włodzimierza z okazji nadania im tytułu Honorowego Członka Bractwa. Pani Minister zamierzała uczestniczyć w uroczystości, ale okazało się to niemożliwe. Tytuły wręczyli członkowie Bractwa Jacek Osiewała i ks. Marian Kopko, a asystował im Marek Mojecki – członek Bractwa, który wcielił się w postać księcia Henryka Pobożnego.

W imieniu wyróżnionych podziękował bp Włodzimierz Juszczak. Powiedział m.in.:

– Długo się nie zastanawiałem, czy przyjąć to wyróżnienie. Nie dlatego, że jestem kolekcjonerem tytułów, ale dlatego, że czujemy się, mając kościół Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, odpowiedzialnymi za spuściznę tego kościoła, który budował książę Henryk Pobożny, a później kończyła jego małżonka. Historia kościoła jest też naszą historią i chcemy ją zachować, strzec i kontynuować pamięć o budowniczym księciu Henryku Pobożnym. To był dla mnie argument, aby to wyróżnienie przyjąć. Ale nie tylko. Śmierć Henryka Pobożnego połączyła go ze wschodem. Mianowicie Tatarzy, który przybyli tu pod Legnicę w 1241 roku, najpierw byli w Kijowie, który ograbili, spalili i zniszczyli tak, że nie mógł się przez wieki podnieść. Tam walczono z Tatarami, niestety nie powstrzymano ich, poszli dalej. Niszczyli polskie miasta i dotarli aż tu. I choć książę Henryk Pobożny zginął to ta nawała ze wschodu się cofnęła. 

W uroczystości uczestniczyli wierni z parafii, w której się ona odbywała i z innych parafii legnickich. Zaszczycili ją także m.in.: Dorota Czudowska – Senator RP (członek Bractwa), Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP, Adam Babuśka i Janina Mazur – Starosta i Wicestarosta Powiatu Legnickiego, ks. Andrzej Michaliszyn – Proboszcz Katedry pw. św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu, Stanisława Repa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. 

Po Mszy św. biskupi i członkowie Bractwa oraz zaproszeni goście udali się na kolację do Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Podczas kolacji głos zabrali: bp S. Cichy, ks. B. Drożdż i S. A. Potycz, a uczestniczący w kolacji członkowie Bractwa przedstawili się. 

Na zakończenie biskupi M. Mendyk, W. Juszczak i S. Cichy udzielili obecnym błogosławieństwa.

Pod poniższym linkiem można odsłuchać homilię bp. Marka Mendyka oraz wystąpienie przewodniczącego kapituły bractwa Pana Stanisława Andrzeja Potycza.

LINK

Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć w galerii

Wystąpienie przewodniczącego kapituły Bractwa Henryka Pobożnego – Stanisława Andrzeja Potycza

Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Biskupi! 

Przewielebny księże Proboszczu! Przewielebne osoby duchowne! 

Pani Poseł i Pani Senator! 

Drodzy Członkowie Bractwa Henryka Pobożnego!

Witam serdecznie. Witam także wszystkich pozostałych zgromadzonych w tym coraz bardziej piękniejącym kościele, a wśród nich przedstawicieli Członków Wspierających Bractwo Henryka Pobożnego. Tymi Członkami Wspierającymi są: Starostwo Powiatowe w Legnicy, które reprezentuje Pan Adam Babuśka – Starosta Legnicki oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VITBIS” Sp. z o.o. w Złotoryi, które reprezentują Panowie Prezesi Janusz Prus i Błażej Prus. W tej uroczystej Mszy św. uczestniczy także książę Henryk II Pobożny, w którego postać wcielił się p. Marek Boruta Mojecki – Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego, członek Bractwa Henryka Pobożnego. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej, zwanego w skrócie  Bractwem Henryka Pobożnego: Dzień 9 kwietnia, w którym Henryk Pobożny poniósł śmierć, stanowi dla sióstr i braci Bractwa szczególną okazję do modlitwy i celebracji uroczystej Eucharystii. Dlatego zawsze w okolicach tej daty Członkowie Bractwa uczestniczą w Eucharystii, którą od ubiegłego roku łączymy z uroczystością wręczenia tytułu Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego. W tym roku nie było to możliwe w kwietniu, z uwagi na pandemię koronawirusa. Cieszy nas, że jest to możliwe dzisiaj. Tym bardziej, że ma to miejsce na kilka dni przed 755. rocznicą śmierci Patronki naszego Bractwa księżnej Anny Śląskiej – małżonki Henryka Pobożnego. Zmarła ona bowiem 23 czerwca 1265 r.

Bardzo dziękuję księdzu Biskupowi Markowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie homilii.  Natomiast księdzu Proboszczowi, który jest członkiem i kapelanem Bractwa oraz autorem pięknej modlitwy o beatyfikację Henryka II Pobożnego i jego małżonki dziękuję za możliwość odbycia tego uroczystego spotkania w tej świątyni.

Jest mi ogromnie miło poinformować, że Walne Zebranie Bractwa 1 lutego br. podjęło uchwały w sprawie nadania tytułów Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego Biskupom Markowi Mendykowi i Włodzimierzowi Juszczakowi. Tytuły te zostały przyznane po raz drugi. Po raz pierwszy wręczyliśmy je 6 kwietnia ub.r. Biskupowi Legnickiemu Zbigniewowi Kiernikowskiemu oraz obecnemu wśród nas Biskupowi Seniorowi Diecezji Legnickiej Stefanowi Cichemu i prof. UWr Wojciechowi Mrozowiczowi. 

Przyznając tytuł bp. Markowi chcieliśmy docenić jego dotychczasowe działania związane ze wspieraniem działalności Bractwa, w tym zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Henryka Pobożnego. Ksiądz Biskup wielokrotnie pięknie wypowiadał się na temat Patronów Bractwa. Chciałbym przywołać jedną z takich wypowiedzi. W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. inaugurującej działalność Bractwa, odprawionej przez niego 9 kwietnia 2015 r. w Bazylice w Legnickim Polu  Ksiądz Biskup powiedział m.in.: 

To tu [na Dobrym Polu pod Legnicą] oddał swoje życie Książę Henryk Pobożny broniąc chrześcijańskiej Europy i wartości cywilizacji łacińskiej. Książę był i nadal pozostaje trwałym świadectwem niezłomności w obliczu zagrażającego zła. Symbolicznie uosabia on także bohaterów, często bezimiennych, którzy w obronie wiary i Ojczyzny złożyli w ofierze swoje istnienia. […] Dla sióstr i braci Bractwa ma on być razem ze swoją dzielną Małżonką wzorem do naśladowania i zachętą do rozwoju duchowego, a także do walki w obronie tych wartości, za które zginął. Wspólne życie Henryka i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej ma być świadectwem i przypomnieniem naszego wspólnego powołania do świętości; powołania, które można realizować również w małżeństwie, tworząc prawdziwie katolicką rodzinę. Przywołujemy także postać św. Jadwigi. To w blasku Jej świętości, głębokiej wiary i miłości, rozwijała się duchowość Księcia Henryka Pobożnego i jego żony Anny. 

Ekscelencjo, dziękujemy za wszystko. Proszę członków Bractwa ks. Mariana Kopko – kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i p. Jacka Osiewałę – Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Numizmatycznego o wręczenie Księdzu Biskupowi Markowi dyplomu stwierdzającego nadanie tytułu Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego.

Przyznając tytuł Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego bp. Włodzimierzowi także doceniliśmy jego wkład związany ze wspieraniem działalności Bractwa. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że 11 czerwca 2016 r. spotkanie Bractwa odbyło się – na zaproszenie Księdza Biskupa – w świetlicy Kurii oraz w Katedrze Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego pw. św. Wincentego we Wrocławiu przy pl. Nankiera. W trakcie tego spotkania zostało odprawione nabożeństwo żałobne w intencji księcia Henryka II Pobożnego upamiętniające 775. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz w intencji jego małżonki. Zostało ono zorganizowane przez Biskupa Włodzimierza i Bractwo, przy współudziale: Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i Biskupa Legnickiego. Nabożeństwu przewodniczył bp Juszczak. W słowie powitania przypomniał on wtedy, że katedra to kościół ufundowany w latach trzydziestych XIII w. przez parę książęcą – Henryka Pobożnego i jego żonę Annę oraz, że w tym kościele – w krypcie, która znajduje się pod ołtarzem – zostały pochowane w 1241 r. doczesne szczątki Henryka Pobożnego, które spoczywały tam aż do II wojny światowej, kiedy zostały wywiezione przez Niemców do Berlina i dotychczas nie zostały odnalezione. Powiedział też, że przez stulecia, każdego roku, w rocznicę śmierci księcia w kościele była sprawowana uroczysta Eucharystia za spokój jego duszy i wyraził chęć powrotu do tej modlitewnej tradycji. Warto dodać, że na temat Henryka Pobożnego i miejsca jego pochówku bp Włodzimierz Juszczak mówił również w wykładzie pt. „Grekokatolicy we Wrocławiu jako spadkobiercy pamięci o męczeńskiej śmierci Henryka Pobożnego”. Wykład ten Ksiądz Biskup wygłosił 9 kwietnia 2016 r. podczas sesji naukowej zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90.

Ekscelencjo, dziękujemy za wszystko. Proszę członków Bractwa ks. Mariana Kopko i p. Jacka Osiewałę o wręczenie Księdzu Biskupowi dyplomu stwierdzającego nadanie tytułu Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego.

W dzisiejszej uroczystości zamierzała uczestniczyć Pani Minister Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN i poseł na Sejm RP. W czwartek okazało się jednak, że nie będzie to możliwe. W tej sytuacji Pani Minister przesłała mi droga mailową listy gratulacyjne adresowane do biskupów Marka i Włodzimierza i poprosiła mnie o ich odczytanie podczas dzisiejszej uroczystości. Zapowiedziała jednocześnie, że oryginały listów zostaną przesłane księżom biskupom za pośrednictwem poczty. List do bp. Marka Mendyka brzmi: […] A treść listu do bp. Włodzimierza Juszczaka jest następująca: […]

Kończąc, pragnę w imieniu członków Bractwa podziękować bp. Markowi i bp. Włodzimierzowi za wyrażenie zgody na przyjęcie tytułu Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego. Jesteśmy tym wielce zaszczyceni. Wyrażam też nadzieję na dalszą życzliwość i przychylność księży biskupów wobec naszej Wspólnoty. Życzę też księżom biskupom dużo dobra – wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.                 

Dziękuję bardzo za uwagę i proszę księży biskupów o błogosławieństwo, a potem o wspólne zdjęcie.

Stanisław Andrzej Potycz (przewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego) – laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego bp. Markowi Mendykowi – Biskupowi Świdnickiemu i bp. Włodzimierzowi Juszczakowi – Ordynariuszowi Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. odprawionej 20 czerwca 2020 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, której przewodniczył bp M. Mendyk, a koncelebransami byli: bp Stefan Cichy – Biskup Senior Diecezji Legnickiej, bp. W. Juszczak oraz członkowie Bractwa: ks. Stanisław Araszczuk, ks. Bogusław Drożdż, ks. Marian Kopko, o. Damian Stachowicz OFM, a także ks. Paweł Kilimnik – sekretarz bp. M. Mendyka i ks. Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

Skany listów min. Marzeny Machałek do bp. M. Mendyka i bp. W. Juszczaka

Skan listu Marzeny Machałek do bp. M. Mendyka
Marzeny Machałek do bp. W. Juszczaka