Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Henryka Pobożnego prof. Andrzejowi Nowakowi


Nagroda im. Henryka Pobożnego dla prof. Andrzeja Nowaka

Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej (w skrócie: Bractwo Henryka Pobożnego ustanowiło Nagrodę im. Henryka Pobożnego.

Ideą nagrody jest promowanie i nagradzanie osób, które – poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej – idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez Patronów Bractwa: księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę Annę; osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka.

Nagroda wręczana w Legnicy to wyraz wiary w to, że ideały, które były fundamentem chrześcijańskiej Europy i Polski są nadal żywe i warte tego, by stawać w ich obronie. Trzeba pamiętać o tym, że wprawdzie Henryk Pobożny poległ męczeńską śmiercią w bitwie z Mongołami pod Legnicą (9 kwietnia 1241 roku), jednakże najeźdźcy byli zmuszeni się wycofać i ówczesna Europa ocalała. Fakt przyznania nagrody im. Henryka Pobożnego w 2020 roku, w stulecie zatrzymania innych najeźdźców ze Wschodu – bolszewików, ma swoją specjalną wymowę.

Nagroda będzie wręczana raz w roku. Pierwszym jej laureatem został prof. dr hab. Andrzej Nowak – historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, publicysta, były redaktor naczelny czasopisma „Arcana”, autor takich książek jak „Dzieje Polski” (dotychczas ukazały się cztery tomy tego dzieła „Niepodległa! Jak Polacy odzyskali Ojczyznę”, „Klęska imperium zła”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 26 września 2020 (sobota), godz. 18.00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Bp Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki i Pan Marcin Chludziński – Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości proszone są o zgłoszenie udziału na adres mailowy: biuro@pobozny.pl Z uwagi na rygory sanitarne związane z epidemią koronawirusa liczba uczestników uroczystości jest bowiem ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu osób mogących wziąć udział w uroczystości.

Ze szczegółami uroczystości można zapoznać się pod linkami:
Legnica FM
oraz
Radio Rodzina

Program
uroczystości wręczenia Nagrody im. Henryka Pobożnego prof. Andrzejowi Nowakowi

26 września 2020 r. (sobota), godz. 18.00
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy,

pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

  1. Powitanie i informacja o Bractwie Henryka Pobożnego – Stanisław Andrzej Potycz (przewodniczący Kapituły Bractwa)
  2. Laudacja – Tomasz Łysiak (wiceprzewodniczący Kapituły Bractwa)
  3. Wręczenie Nagrody im. Henryka Pobożnego (statuetka wg projektu Grzegorza Niemyjskiego – ASP we Wrocławiu)
  4. Prezentacja obrazu „Henryk Pobożny” – Andrzej Boj Wojtowicz (autor obrazu)
  5. Wykład „Czy historia Polski jest wyjątkowa?” – prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ)
  6. Stanisław Wyspiański „Henryk Pobożny pod Lignicą” (rapsod) – czyta Wiktor Skowroński (aktor Teatru Parabuch w Warszawie)
  7. Zakończenie