Biskup Legnicki ustanawia nowego postulatora w sprawie kanonizacyjnej Henryka II Pobożnego


Dnia 17 lutego 2021 r. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski ustanowił ks. prof. Bogusława Drożdża – kapelana i członka Bractwa Henryka Pobożnego postulatorem w sprawie kanonizacyjnej Sługi Bożego Henryka II Pobożnego. Nastąpiło to po złożeniu rezygnacji ze stanowiska postulatora przez ks. prof. Stanisława Araszczuka.

Zobacz dekret Biskupa Legnickiego