Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Henryka Pobożnego prof. Janowi Żarynowi


Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej (w skrócie: Bractwo Henryka Pobożnego) ustanowiło w 2020 r. Nagrodę im. Henryka Pobożnego.

Ideą Nagrody jest promowanie i nagradzanie osób, które – poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej – idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez Patronów Bractwa: księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę Annę; osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka. 

Pierwszym laureatem Nagrody – w 2020 roku – został prof. dr hab. Andrzej Nowak. 

Natomiast w 2021 roku zostanie ona wręczona prof. dr. hab. Janowi Żarynowi – historykowi, zajmującemu się w szczególności historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, wykładowcy Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktorowi naczelnemu miesięcznika „W Sieci Historii”, Dyrektorowi Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, autorowi wielu publikacji.

Uroczystość wręczenia Nagrody (Gala) odbędzie się 16 października 2021 (sobota), godz. 17.00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki.


Program Gali:

  1. Powitanie
  2. Informacja o Bractwie Henryka Pobożnego i Nagrodzie im. Henryka Pobożnego – Stanisław Andrzej Potycz (przewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego)  
  3. Laudacja – dr Anna Sutowicz (PWT we Wrocławiu, członek Bractwa Henryka Pobożnego)
  4. Wręczenie Nagrody im. Henryka Pobożnego prof. Janowi Żarynowi (statuetka wg projektu dr. hab. Grzegorza Niemyjskiego – ASP we Wrocławiu)
  5. Występ artystyczny: Magdalena Buczkowska (Marchewka), sopran
  6. „Święci i błogosławieni polscy – przewodnicy na dziś, dla Narodu” – wykład prof. dr. hab. Jana Żaryna (UKSW w Warszawie)
  7. Zakończenie 


Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości proszone są o zgłoszenie udziału na adres: biuro@pobozny.pl

Ze szczegółami uroczystości można zapoznać się pod linkiem: www.legnica.fm