Marzena Machałek wzięła udział w uroczystości przyznania Nagrody im. Henryka Pobożnego


materiał opublikowany na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Twitter