Nagroda im. Henryka Pobożnego. E. Witek: potrzebujemy dzisiaj ludzi odważnych, którzy będą się przyznawać do wiary, do Kościoła


artykuł opublikowany 16 października 2021 na stronie dzieje.pl

www.dzieje.pl