Wręczenie nagrody Bractwa Henryka Pobożnego


artykuł opublikowany na portalu niedziela.pl 17 października 2021 – Ks. Piotr Nowosielski

www.niedziela.pl