Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (9 kwietnia 2022 r.)


9 kwietnia 2022 r. w Legnickim Polu odbył się kolejny Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego. Najważniejszym jego punktem była Msza święta, po zakończeniu której wręczono tytuły Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego: o. Wacławowi Stanisławowi Chomikowi ofm, Andrzejowi Boj Wojtowiczowi i Andrzejowi Niedzielenko.

Spotkanie z Mongołami

Przed Mszą św. członkowie Bractwa spotkali się w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, aby omówić aktualne sprawy związane z działalnością Bractwa. Tam doszło do niespodziewanego spotkania. Okazało się bowiem, że w Muzeum przebywają czterej Mongołowie, którzy przyjechali do Legnickiego Pola specjalnie w dniu rocznicy Bitwy pod
Legnicą. Trzech z nich przyjechało z Mongolii: jeden to mongolski dziennikarz i pisarz Naminchimed Baasan, członek Narodowej Rady Polityki Językowej przy Prezydencie Mongolii; drugi to śpiewak – wykonał specjalnie dla członków Bractwa pieśń mongolską; trzeci robił zdjęcia i filmował pobyt w Muzeum; czwarty to tłumacz, mieszkający w Polsce, w
Głogowie, który przyjeżdżał już kilkakrotnie do Muzeum, towarzysząc delegacjom mongolskim. Z rozmowy z gośćmi z Mongolii wynikało, że przed przyjazdem do Polski przebywali w Niemczech, a z Polski mają zamiar udać się na Węgry. Pan Naminchimed Baasan zbiera podczas podróży materiały do książki, której treść będzie nawiązywała do najazdu Mongołów w 1241 r. na Polskę i Węgry.

Msza święta i wręczenie tytułów Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego

Po spotkaniu w Muzeum Bitwy Legnickiej członkowie Bractwa udali się do Bazyliki kolegiackiej Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, w której – dokładnie w dniu rocznicy bitwy pod Legnicą i męczeńskiej śmierci sługi Bożego Henryka II Pobożnego – została odprawiona uroczysta Msza święta, której przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Legnicki, a współkoncelebransami byli: bp Stefan Cichy – Biskup Senior Diecezji Legnickiej, ks. Włodzimierz Gucwa – rektor Bazyliki w Legnickim Polu, ks. Józef Lisowski – kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Czesław Włodarczyk – dyrektor Radia Plus Legnica, członkowie Bractwa: ks. Bogusław Drożdż – kapelan Bractwa i ks. Marian Kopko – kustosz Bazyliki w Krzeszowie. Msza św. została odprawiona w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego oraz za rycerzy i obrońców Ojczyzny poległych w Bitwie pod Legnicą.

Na początku Mszy św. ks. B. Drożdż powiedział:
– Mamy dzisiaj rocznicę bitwy pod Legnicą. To oznacza, że na niektórych spadają obowiązki, Mam na myśli członków Bractwa. Oni mają zapisane w statutach, że tego dnia muszą tutaj być i się modlić za księcia Henryka. Możemy więc dzisiaj dziękować Bogu za to, co już udało się uczynić. Mamy też szczególny powód, by prosić Boga o błogosławieństwo, bo przecież trwa proces beatyfikacyjny. Dzisiejsza rocznica ma swoje dodatkowe wymiary – dzisiaj odbyła się pierwsza piesza Pielgrzymka Henryka Pobożnego z Legnicy do Legnickiego Pola w rocznicę bitwy pod Legnicą. Ruszyliśmy, by prosić o wyniesienie na ołtarze Henryka Pobożnego.

Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski nawiązał w homilii do rozpoczynającej się Niedzieli Męki Pańskiej. Mówił też o księciu Henryku Pobożnym: – Przydomek „Pobożny” oznacza, że żył on zgodnie z tym, co jest Boże. Żył „po Bożemu”. Podkreślał to też św. Jan Paweł II, który mówił, że książę oddał swoje życie za powierzony sobie lud. Piątkowa miejska Droga Krzyżowa w Legnicy zakończyła się przy pomniku – obelisku, który przypomina o bitwie z 1241 roku. Nie jest to jednak pomnik przypominający o klęsce, ale przypominający o tym, co znaczy być człowiekiem wiernym Bogu, człowiekiem pobożnym. Bóg miał wobec nas plan, który czujemy patrząc na śmierć Jezusa. Czujemy, że to nie może się tak skończyć. No właśnie – Bóg wyprowadza Go z martwych. To jest ostateczne zwycięstwo. O takim, głębszym zwycięstwie mówił Jezus, którego słowa czytamy w Apokalipsie, gdy mówi o posadzeniu na swoim tronie zwycięzcy. Takim być może jest Henryk Pobożny, który przeżył swoje życie pobożnie. Być może to dostrzegają ci, którzy tą
postacią się fascynują i przywracają pamięć o niej nam. Także ci, którzy trudzą się w procesie beatyfikacyjnym. Bo Henryk zrobił to, czego od niego można było oczekiwać – oddał życie za powierzony jego władzy lud.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło – w obecności biskupów i pozostałych koncelebransów Mszy św. oraz wiernych – wręczenie tytułu Honorowego Członka Bractwa. Otrzymali je: o. Wacław Stanisław Chomik ofm, p. Andrzej Boj Wojtowicz i p. Andrzej Niedzielenko. Tytuły wręczyli p. Barbara Engel i p. Henryk Goik – członkowie Bractwa, a powody nadania tytułu przedstawił przewodniczący Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Kapituły bractwa. W imieniu uhonorowanych podziękował o. W.S. Chomik ofm.

W uroczystości uczestniczyli wierni z Legnickiego Pola, Legnicy i innych miejscowości Diecezji Legnickiej, w tym: Dorota Czudowska – Senator RP, Rafał Ślusarz – Senator RP, Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnickiego, Rafał Plezia – Wójt Legnickiego Pola.

Z Bazyliki członkowie Bractwa, Członkowie Honorowi Bractwa i zaproszeni goście (w tym: bp A. Siemieniewski, bp S. Cichy, Senator D. Czudowska, Senator R. Ślusarz, Wójt R. Plezia) udali się na kolację do sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Zobacz zdjęcia

Czytaj tekst laudacji Stanisława Andrzeja Potycza


I Piesza Pielgrzymka Henryka Pobożnego

Wyżej wymienione wydarzenia zostały poprzedzone I Pieszą Pielgrzymką Henryka Pobożnego, która wyruszyła o godz. 14.00 spod Kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski do Bazyliki w Legnickim Polu. Została ona zorganizowana z inicjatywy Wójta Gminy Legnickie Pole, a jej współorganizatorami byli: Bractwo Henryka Pobożnego i postulator procesu beatyfikacyjnego Henryka Pobożnego. Wśród uczestników pielgrzymki byli członkowie grup rekonstrukcyjnych (w strojach historycznych), w tym Rafał Plezia – Wójt Gminy Legnickie Pole i Marek Mojecki – członek Bractwa, który od lat wciela się w postać księcia Henryka Pobożnego.

Informacja Radia Plus Legnica zapowiadającą pielgrzymkę