Nagroda im. Henryka Pobożnego dla Haliny Łabonarskiej


15 października w Legnicy odbyła się gala, podczas której Halina Łabonarska otrzymała
Nagrodę im. Henryka Pobożnego. „Prawdziwie podziwiać trzeba jej niezłomność, trwanie
przy
chrześcijańskich wartościach i umiłowaniu Polski, polskiej tradycji i historii, polskiej poezji,
polskiego dramatu. To podoba się Polakom, ale nie podoba się cudzoziemskim mediom
głównego nurtu, który zalał cały nasz kraj” – napisała w laudacji na cześć aktorki Joanna
Sosnowska z wydawnictwa Biały Kruk.
Nagroda została ustanowiona przez Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego
i Anny Śląskiej. Przyznawana jest osobom wyróżniającym się działaniami na rzecz i w
obronie wartości chrześcijańskiego uniwersum Polski i Europy, reprezentowanych przez
sługę Bożego księcia Henryka II Pobożnego. W 2020 r. jej pierwszym laureatem został prof.
Andrzej Nowak, a w 2021 r. została ona przyznana prof. Janowi Żarynowi.
Nagrodę stanowi statuetka wykonana według projektu dr. hab. Grzegorza
Niemyjskiego – dziekana Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – przez Pawła Czekańskiego, asystenta wspomnianej
Akademii. Patronat honorowy nad galą objęli Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i biskup
legnicki Andrzej Siemieniewski.

■ „w Sieci Historii”, nr 01-02 (styczeń-luty) 2023