Dzień Skupienia Bractwa Henryka Pobożnego (15 kwietnia 2023 r.)


Dzień  Skupienia Bractwa odbył się w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy oraz w Legnickim Polu (Bazylika i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu). Najważniejszym jego punktem była Msza święta, po zakończeniu której wręczony został Biskupowi Legnickiemu prof. dr. hab. Andrzejowi Siemieniewskiemu tytuł Honorowego Członka Bractwa Henryka Pobożnego. Pozostałe punkty porządku Dnia to: katecheza pt. „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”, którą wygłosił ks. prof. Bogusław Drożdż – kapelan i członek Bractwa; informacja o aktualnej sytuacji Bractwa, przedstawiona przez Stanisława Andrzeja Potycza – przewodniczącego Kapituły Bractwa; Zwyczajne Walne Zebranie Bractwa i dyskusja. Po raz pierwszy w spotkaniu Bractwa uczestniczyli nowi członkowie zwyczajni Bractwa – Urszula Ślusarz, Rafał Ślusarz i Waldemar Daniel Hass oraz nowy członek wspierający Bractwo – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., reprezentowana przez Prezesa Zarządu Przemysława Bożka. 

Msza święta

Zgodnie z § 5 statutu Bractwa: „Dzień 9 kwietnia, w którym Henryk Pobożny poniósł śmierć, stanowi dla sióstr i braci Bractwa szczególną okazję do modlitwy i celebracji uroczystej Eucharystii”. Dlatego zawsze w okolicach tej daty członkowie Bractwa uczestniczą w Mszy świętej. Została ona odprawiona w Bazylice kolegiackiej Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, a poprzedziło ją poświęcenie przez Biskupa Legnickiego (przed Bazyliką) sztandarów nadanych: Związkowi Sybiraków – Koło Legnickie Pole (z umieszczonym na rewersie wizerunkiem Henryka Pobożnego i napisem w otoku: „Sługo Boży Henryku II Pobożny módl się za nami”) i Kołu Pszczelarzy Legnickie Pole Polskiego Związku Pszczelarzy. 
Mszy świętej – odprawionej w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego oraz za pozostałych rycerzy i obrońców Ojczyzny poległych w Bitwie pod Legnicą – przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Siemieniewski, a współkoncelebransami byli m.in.: ks. Robert Bielawski – proboszcz Bazyliki oraz ks. Bogusław Drożdż i ks. Mariusz Majewski – członkowie Bractwa. 

Zobacz relację i zdjęcia

Wręczenie tytułu Członka Honorowego Bractwa Henryka Pobożnego

Uroczystość wręczenia tytułu Członka Honorowego Bractwa Henryka Pobożnego bp. Andrzejowi Siemieniewskiemuodbyła się – po zakończeniu Mszy św. – w sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Powody nadania tytułu Biskupowi Legnickiemu przedstawił Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Kapituły Bractwa, a aktu wręczenia tytułu dokonali członkowie Bractwa Państwo Izabela i Andrzej Wańkowiczowie. Następnie Ksiądz Biskup podziękowałza przyznanie mu tytułu, pokazał uczestnikom uroczystości grawerton z wydrukowanym tytułem i odczytał umieszczony na nim fragment rapsodu Stanisława Wyspiańskiego Henryk Pobożny pod Lignicą: „Płaszcz mój był z pąsu; na nim moje córy / dziergały złotą nicią „CHRYSTUS” imię…”.  

Czytaj tekst laudacji Stanisława Andrzeja Potycza

II Piesza Pielgrzymka Henryka Pobożnego

Wyżej wymienione wydarzenia zostały poprzedzone II Pieszą Pielgrzymką Henryka Pobożnego, która rozpoczęła się o godz. 14.00 odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego pod figurą Matki Bożej przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Pielgrzymi – wśród których byli m.in. członkowie grup rekonstrukcyjnych (w strojach historycznych), w tym Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia – przeszli trasę z Legnicy do Legnickiego Pola.

Zobacz relację z Pielgrzymki