Sprawozdanie z Gali Nagrody im. Henryka Pobożnego 2022


artykuł opublikowany na łamach czasopisma „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2/2022 (s. 189-202)

Czytaj sprawozdanie