Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagrody im. Henryka Pobożnego Państwu Angelice Korczyńskiej-Górny i Grzegorzowi Górnemu


PROGRAM GALI 

WRĘCZENIA NAGRODY IM. HENRYKA POBOŻNEGO 

PAŃSTWU ANGELICE KORSZYŃSKIEJ-GÓRNY I GRZEGORZOWI GÓRNEMU 

18 listopada 2023 r. godz. 17.00

Centrum Konferencyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Legnica, ul. Rycerska 24

1. Powitanie

2. Informacja o Bractwie Henryka Pobożnego i procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Henryka II Pobożnego (S.A. Potycz

3. Laudacja poświęcona Laureatom Nagrody (Tomasz Łysiak

4. Wręczenie Nagrody 

5. Koncert wokalny Laureatki Nagrody (akompaniament: wiolonczela i gitara) 

6. Wykład Laureata Nagrody pt. „Biesy Wschodu”

7. Podziękowania

8. Słowo i błogosławieństwo Biskupa Legnickiego (bp Andrzej Siemieniewski)

9. Zakończenie

Prowadzący Galę – Małgorzata Kupiszewska i Stanisław Andrzej Potycz 

Po zakończeniu Gali (ok. godz. 19.00) wszyscy jej uczestnicy zaproszeni są na słodki poczęstunek – z kawą i herbatą.

Więcej informacji o Gali: LEGNICA FM