Konferencja Naukowa „CZYM JEST PATRIOTYZM?” (18 maja 2024 r.)


Dnia 18 maja 2024 r. Bractwo Henryka Pobożnego i Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90, we współpracy z Domem Słowa – Centrum Formacji Ewangelizacyjnej Diecezji Legnickiej, zorganizowało Konferencję Naukowa pt. „CZYM JEST PATRIOTYZM?”, której wykładowcami byli: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT), prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), red. Grzegorz Górny, a zakończył ją koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu p. Angeliki Korszyńskiej-Górny.

Podczas konferencji została wręczona Państwu Angelice Korszyńskiej-Górny i Grzegorzowi Górnemu Nagroda im. Henryka Pobożnego, przyznana im w 2023 r., której nie mogli odebrać podczas specjalnie zorganizowanej 18 listopada 2023 r. Gali. Laudację na cześć Laureatów Nagrody napisał Tomasz Łysiak – wiceprzewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego, a odczytał ją jej przewodniczący Stanisław Andrzej Potycz.

KONFERENCJA NAUKOWA „CZYM JEST PATRIOTYZM”
18 maja 2024 r. 

Dom Słowa – Centrum Formacji Ewangelizacyjnej Diecezji Legnickiej

10.00 – Rozpoczęcie konferencji (ks. dr Piotr Kot – Rektor WSDDL i Stanisław Andrzej Potycz)

10.15 – Ks. prof. dr hab. MARIUSZ ROSIK (PWT) „Biblijne podstawy patriotyzmu w myśli Jana Pawła II”

10.50 – Prof. dr hab. JAN ŻARYN (UW) „O patriotyzmie polskim”

11.30-12.00 – przerwa kawowa 

12.00 – NAGRODA IM. HENRYKA POBOŻNEGO 2023 

– Laudacja na cześć Laureatów Nagrody Angeliki Korszyńskiej-Górny i Grzegorza Górnego (Tomasz Łysiak)

– Wręczenie Nagrody Laureatom

12.20 – Red. GRZEGORZ GÓRNY (dziennikarz, publicysta) „Biesy Wschodu”

13.00 – Dyskusja 

13.30 – ANGELIKA KORSZYŃSKA-GÓRNY (wokalistka zespołu 2Tm2,3) Koncert wokalno–muzyczny

13.55 – Bp prof. dr. hab. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI (Biskup Legnicki) Słowo i błogosławieństwo

14.00 Zakończenie konferencji

Organizatorzy konferencji: 
Bractwo Henryka Pobożnego 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 
Dom Słowa – Centrum Formacji Ewangelizacyjnej Diecezji Legnickiej

Czytaj wykład ks. prof. Mariusza Rosika:

Laudacja Tomasza Łysiaka:

Tu można obejrzeć zdjęcia z Konferencji:

Nagranie Video z konferencji:

Nagranie foniczne konferencji:

Artykuł Joanny Kielar: