Stanisław Andrzej Potycz


Profesor Jan Żaryn laureatem II edycji Nagrody im. Henryka Pobożnego

Dnia 16 października 2021 r. odbyła się w Legnicy II Gala Nagrody im. Henryka Pobożnego ustanowionej przez Bractwo Henryka Pobożnego. Jej laureatem został prof. dr hab. Jan Żaryn (UW). W uroczystości udział wzięli m.in.: Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bp Stefan Cichy – Biskup Senior Diecezji Legnickiej, Marzena […]


Zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody im. Henryka Pobożnego prof. Janowi Żarynowi

Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej (w skrócie: Bractwo Henryka Pobożnego) ustanowiło w 2020 r. Nagrodę im. Henryka Pobożnego. Ideą Nagrody jest promowanie i nagradzanie osób, które – poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej – idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez […]


W drodze do Bractwa Henryka Pobożnego

W jedną z lipcowych sobót br. w legnickim Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi odbył się Dzień Skupienia osób zainteresowanych powstaniem wspólnoty świeckich i kapłanów, którzy za wzór duchowy przyjęli pobożne postawy i wartości reprezentowane przez księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę księżną Annę Śląską. Inicjatywa Myśl o powołaniu […]